31mei

CA+ certificering voor betrouwbare datavernietiging

Wat is een gecertificeerde datavernietiger? Nederland kent een flink aantal datavernietigingsbedrijven, maar niet al deze bedrijven zijn hiervoor gecertificeerd. Datavernietiging is een hoogwaardige vorm van zakelijke dienstverlening, dus kies altijd voor een gecertificeerde datavernietiger. U geeft uw vertrouwelijke harde schijven mee aan een datavernietigingsbedrijf en alleen bij een gecertificeerde datavernietiger kunt u ervan uitgaan dat […]

Lees meer
31mei

Europese richtlijn 95/46/EG bescherming persoonsgegevens

Richtlijn 95/46/EG Richtlijn 95/46/EG is op Europees niveau de referentietekst op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De richtlijn voorziet in een regelgevingskader dat tot doel heeft een evenwicht tot stand te brengen tussen een hoog niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het vrij verkeer van persoonsgegevens in de Europese Unie (EU). […]

Lees meer
31mei

Harde schijven bevatten persoonsgegevens

Met persoonsgegevens moet zorgvuldig worden omgegaan Een datadrager, zoals een harde schijf, bevat mogelijk data met daarin persoonsgegevens. Persoonsgegevens moeten bij wet verplicht vernietigd worden nadat er geen gebruik meer van wordt gemaakt of nadat de bewaartermijn verstreken is. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en dat de privacy […]

Lees meer