Algemene voorwaarden

Shares

Home Algemene voorwaarden

Door Brantjes Data-Vernietiging/ 8 juni 2016 Shares

Leverings- en betalingsvoorwaarden

  • FNOI standaard leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd op 14 november 2014 onder nummer 54/2014 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage.

Standaard inkoop- en leveringsvoorwaarden

  • FNOI standaard inkoopvoorwaarden en voorwaarden voor de levering van diensten gedeponeerd op 14 november 2014 onder nummer 53/2014 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.

Door Brantjes Data-Vernietiging/ 8 juni 2016 Shares