31mei

Harde schijven in apparaten

Wist u dat een printer ook een harddisk kan bevatten? Niet alleen computers en laptops bevatten een harde schijf. Ook moderne printers en kopieermachines bevatten een soortgelijke harddisk. En deze harde schijf bevat alle scans, prints, kopietjes, faxen en e-mails die door het apparaat verwerkt zijn. Dit maakt een printer of kopieermachine een bron van […]

Lees meer
31mei

Harde schijf gecrasht, wat nu?

Wat doen bij dataverlies? Een gecrashte harde schijf komt nooit gelegen. Hoe kunt u nu nog bij uw belangrijke data komen? Het hangt af van de problemen en de situatie welke mogelijkheden u heeft om uw gegevens weer te kunnen herstellen. Fysieke en logische schade Er zijn twee verschillende soorten schade die uw harddisc kan […]

Lees meer
31mei

Europese richtlijn 95/46/EG bescherming persoonsgegevens

Richtlijn 95/46/EG Richtlijn 95/46/EG is op Europees niveau de referentietekst op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De richtlijn voorziet in een regelgevingskader dat tot doel heeft een evenwicht tot stand te brengen tussen een hoog niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het vrij verkeer van persoonsgegevens in de Europese Unie (EU). […]

Lees meer
31mei

Harde schijven bevatten persoonsgegevens

Met persoonsgegevens moet zorgvuldig worden omgegaan Een datadrager, zoals een harde schijf, bevat mogelijk data met daarin persoonsgegevens. Persoonsgegevens moeten bij wet verplicht vernietigd worden nadat er geen gebruik meer van wordt gemaakt of nadat de bewaartermijn verstreken is. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en dat de privacy […]

Lees meer